Vad är KBT terapi?

WELLBEEING

För dig som vill ha ett liv i balans och harmoni

Samtalsterapi


Känner du dig ständigt stressad och har svårt att njuta av livet?

Kanske har du redan drabbats av utmattningssyndrom och behöver hjälp för att hitta din väg tillbaka?


Kontakta mig så pratar vi mer om vad vi kan göra tillsammans, för att du ska få en bättre tillvaro.

Verksamheten i Wellbeeing är för närvarande vilande.


Jag återkommer löpande på denna webb kring möjligheten att boka tider för samtal & konsultatationer 


Bästa hälsningar  // Elisabeth Sandlund 


Stresshantering


Känner du dig ständigt stressad och har svårt att njuta av livet? Du är inte ensam. Stress är idag den vanligaste orsaken till psykisk ohälsa. Långvarig stress utan återhämtning leder till utbrändhet. Lyssna till kroppens signaler och gör något åt det i tid. 


Är du en av dem som gått i den omtalade ”väggen”?  Kanske du börjar finna ork att hitta vägen tillbaka, behöver samtalsstöd, hjälp att finna energi och din väg till ett liv i balans?


Vägen tillbaka tar tid och du kommer behöva stöd på vägen.


Du är välkommen att höra av dig!Kognitiv beteende terapi (KBT), vad är det?


Dina tankar, känslor, beteenden och  kroppsliga reaktioner påverkar tillsammans hur du mår.

Känner du att ditt liv begränsas av att du mår känslomässigt dåligt eller att du vill förändra ett beteende som du har. Begränsas ditt liv så att du inte idag kan leva det liv du önskar. Det kan vara stressrelaterade problem, utmattningssyndrom, ångest, panikångest, social fobi, självkänsla,  depression, viktproblem mm.


Kognitiv beteende terapi är en evidens baserad psykoterapi, som visat sig fungera mycket bra på ovan nämnda problemområden, för att förbättra det psykiska välmåendet. Med hjälp av KBT-terapi kan vi arbeta med att förändra hur du tänker och ditt beteende. Målet är att förändringarna ska hjälpa dig att må bättre.

KBT är en samtalsterapiform, där du och jag arbetar tillsammans.  För att vi ska nå framgång krävs en bra allians mellan dig och mig, och att du som klient är villig att arbeta med hemuppgifter och delta aktiv i terapin. KBT är lösningsfokuserad. Utan självinsikt och en vilja till förändring är ingen personlighetsförändring möjlig. Vi utgår från var du befinner dig idag och framåt. Du är expert på dig och jag på metoden.

.

KBT utgår från den kognitiva modellen. Känslomässiga problem har sin grund i hur vi uppfattar det som händer oss. Hur en person uppfattar en situation är mer kopplat till reaktionen än själva situationen. En situation uppfattas olika av två personer, beroende av att vi tänker olika, och att vi har med oss olika upplevelser och erfarenheter.

I KBT-terapi arbetar vi med hur du tänker om dig själv och din omgivning. Vi arbetar med att göra dig medveten om vad som händer inom dig, när du mår känslomässigt dåligt. Med hjälp av modeller och metoder kommer du och jag tillsammans arbeta med att förändra dina tankar (kognition) och ditt beteende. Det leder i sin tur till att din känsla förändras, så att du mår bättre.Jag arbetar under sekretess och samtalsterapin bedrivs enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659).